Vážený zákazníci,

vzhľadom k neustálim zmenám cien tovaru a dopravy, vám odporúčame preverenie ceny a dostupnosti na uvedenom telefónnom čísle, prípadne mailom.


Financovanie

Akú základnú otázku si treba položiť pri využití financovania?

Klienti si najčastejšie položia len jednu otázku – o koľko preplatím zariadenie pri splátkach. Táto otázka je pochopiteľná avšak práve tu je priestor na iný pohľad – splátky si klient môže nastaviť tak, aby si dané zariadenie na seba počas financovania zarobilo a po splatení zostáva celý zisk klientovi. Najjednoduchšie je toto nastavenie možné v spolupráci klientov priamo s obchodníkmi spoločnosti Intergast, ktorí dokážu v priebehu minúty vypočítať viaceré možnosti nastavenia splátok. Klient na kalkulácii vidí aj prepočet splátok na deň, takže si vie zvoliť optimálnu dĺžku financovania. Napríklad pri zariadení za 2.000 € začínajú splátky už od 1,49 € na deň. A to je cena 1 kávy ...

 

Ktorí klienti najčastejšie využívajú financovanie?

Najväčšiu skupinu tvoria živnostníci, potom nasledujú firmy – „sro-čky“, prípadne iné formy. V jednoduchosti môžeme povedať, že financovanie môže využiť akýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý má pridelené IČO a existuje aspoň 1 rok.

 

Čo všetko zo sortimentu portálu kupgastro.sk je možné financovať?

VP: V podstate všetko, ak si klient vyberie vybavenie v celkovej sume aspoň 500 € bez DPH. Bežne existujú prípady za rádovo pár tisíc Euro, ale aj komplexné vybavenie za niekoľko desaťtisíc Euro.

 

Klienti chcú väčšinou dodávku v najkratšom čase, ako sa predlžuje proces v prípade financovania a ako je to s potrebou zasielania účtovných výkazov?

Najčastejšie sú prípady v sume do 7.500 bez DPH, kedy účtovné výkazy lízingová spoločnosť nevyžaduje. Tým je celý proces zjednodušený a maximálne urýchlený – posudzovanie trvá pár hodín.

 

Ako je to s účtovaním splátok a daňovou stránkou?

Toto je práve problematika, ktorej málo kto venuje dostatočnú pozornosť. Výhody financovania sa tu prejavujú maximálne. Zoberme si príklad, nákup zariadenia za 6.000 €. Ak si ho klient kúpi v hotovosti (prípadne formou úveru), zariadenie musí účtovne zaradiť a počas 6 rokov si môže dať každý rok do nákladov iba 1.000 €, čiže musí platiť vyššiu daň z príjmu. V prípade využitia financovania GRENKE si klient môže zvoliť napr. dobu 2 roky a každý rok si dá do nákladov viac ako  3.000 €, keďže splátky sú priamy daňový náklad. GRENKE financovanie je najjednoduchšie aj z hľadiska účtovania.

 

Klientov určite zaujíma aj garancia výšky splátok a možnosť predčasného splatenia?

Sila spoločnosti GRENKE, aj vďaka materskej spoločnosti v Nemecku, spočíva aj v garancii výšky splátok počas celej doby financovania a klientom umožňujeme aj predčasné ukončenie a splatenie. Dokonca v prípade potreby vieme zmluvu previesť aj na iného nájomcu, ktorý prevezme zariadenia a pokračuje vo financovaní.

 

Základné informácie k financovaniu prostredníctvom nášho partnera GRENKE.

 

       Kto môže využiť financovanie?

       Firmy, živnostníci alebo iné subjekty, ktoré majú pridelené IČO.


Základné podmienky:

  • existencia žiadateľa aspoň 1 rok
  • celková cena zariadení minimálne 500 € bez DPH
  • akontácia 0%
  • voliteľná dĺžka 15, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov
  • až do 7.500 € bez DPH bez účtovných výkazov
Opýtať sa predajcu